MYK

Çiğ Süt Toplama ve Depolama Alanlarında Belge Zorunluluğu Getirildi

27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinin (TEBLİĞ NO: 2021/22) 5 inci maddesi 16 ncı fıkrası m bendi kapsamında 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve...

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 40 Meslek Daha İlave Edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183’e çıkmıştır. 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma...

Enerji sektöründe 3 adet Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterlilik Hazırlandı.

Enerji sektöründe ulusal meslek standardının belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Ortak Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında 3 adet taslak meslek standardı ve 3 adet taslak yeterlilik hazırlandı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan "Yüksek Gerilim İletim Sistemleri İşletme Görevlisi (Seviye 3,4,5)" taslak meslek standartları ve taslak yeterlilikler...

Bina Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe, Tüm Belediye Ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası tarafından hazırlanan "Bina Görevlisi (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 03/03/2021 tarihli ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. Ulusal...

İnşaat Sektöründe “Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı

MYK İnşaat Sektöründe, Agrega Üreticileri Birliği Derneği (AGÜB) tarafından hazırlanan "Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 24/03/2021 tarihli ve 2021/38 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek? MYK...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alması Gereken Meslekler

Bazı işleri yapabilmek için gerekli olan evraka mesleksel yeterlilik evrakı denir ve bu işlerde; mesleksel yeterlilik evrakı lüzumluluğu vardır. Mesleksel Yeterlilik Belgesi almak için Merkez Yönetim Kurulu’nın yetki verdiği yerlere müracaat yapmak gerekir. Bu müesseselerde muhakkak imtihanlar uygulanır. İmtihanlarda galibiyetli olan şahıslar Mesleksel Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Mesleksel Yeterlilik Kanunu’nda 04.01.2015 tarihinde yapılan farklılık ile bazı iş gruplarına belge lüzumluluğu getirilmiştir....

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunlu Oldu Mu?

Mesleki Yeterlilik Belgesi hem işçinin sağlığı ve güvenliği hem de işverenin daha kalifiye personel çalıştırması açısından son derece önemli bir belgedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( https://www.csgb.gov.tr/ ) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ( https://www.myk.gov.tr ) yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi 5544 sayılı kanun gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarının yanı sıra oto galeri,...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ustalık Belgesi Yerine Geçer Mi?

4 Nisan 2015 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda önemli bir değişiklik yapıldı ve yasalaşarak yürürlüğe giren 6645 sayılı kanun kapsamında belirli mesleklerin icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren meslek dallarının yanı sıra oto alım satım işi yapanlar ve gayrimenkul sektöründe emlakçı olarak görev anlanıyor. Yapılan bu yönetmelik değişikliğinin ardından çok sayıda kişi ise Mesleki...

Mesleki Yeterlilik Belgesini Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler. Ayrıca çalışanlar açısından meslek yeterlilik belgesi daha kolay iş ve güvenilir iş bulma gibi avantajları bulunmaktadır. İşveren için ise mesleki yeterlilik belgesi kalifiye...