Tarafsızlık Taahhüdü

Milimetrik Personel ve Sınav Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Üst Yönetimi olarak;

 1. Yasal gerekliliklere ve TS EN ISO / IEC 17024:2012 standartlarının gerekliliklerine uygunluğu sağlayacağımızı,
 2. Tarafsız, objektif olarak tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı,
 3. Başvuru sahibi, aday ve belgeli kişilerin haklarını ve gizliliğini koruyacağımızı,
 4. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde, adayları etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmayacağımızı,
 5. Belgelendirilen personel hakkındaki bilgileri, kişinin bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,
 6. Belgelendirilen personele ait her türlü bilgi, veri ve döküman güvenliğini ve gizliliğini sağlayacağımızı,
 7. Çıkar çatışmalarına yer verecek riskleri belirleyip önleyeceğimizi,
 8. Tarafsızlığımızla ters düşecek bir faaliyette bulunmayacağımızı
 9. Herkesin şikayet ve itiraz hakkını kullanabilmesine imkan vererek, hiçbir etki altında kalmadan şikayet ve itirazların objektif olarak değerlendirilip sonuçlandırılmasını temin edeceğimizi,
 10. Faaliyetlerimizde ayrımcılığa asla yer vermeyeceğimizi,
 11. Çalışanların ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek iç ve dış baskı kurulmasına izin vermeyeceğimizi,
 12. Faaliyet alanımızdaki bütün hizmetleri objektif, tarafsız ve adil olarak sunacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.

 

Dr. Ali Rıza TİRYAKİ

Genel Müdür