Sınav ve Belgelendirme Genel Şartları

MYK Ulusal Yeterliliklerine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde yapılır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Sınavlar, Ulusal yeterlilikler referans alınarak hazırlanan Belgelendirme programlarına göre yapılır.  MYK gerekliliği olarak teorik, performans ve mülakat sınavları görüntülü olarak kayıt altına alınır. Teorik, performans ve mülakat sınavları birbirinden bağımsız yapılır. Bir sınav türüne (Teorik- Performans-Mülakat) girmek için diğer sınav türünden başarı şartı aranmaz.Sınav kuralları web sitesinde bulunmaktadır.

Sınavı yapılan yeterliliklere ait şartnameler aşağıda verilmiştir.

Ulusal Yeterlilikler Belgelendirme Talimatları