Panel Kalıpçı Belgeniz Milimetrik’te

Panel Kalıpçı Belgeniz Milimetrik’te

12UY0050-3 Panel Kalıpçı (Seviye 3) “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak zorunlu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile Panel kurma ve sökme işinde çalışan ustalara ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ zorunluluğu getirildi.

Şantiyelerde, fabrikalarda, endüstriyel tesisler ve diğer alanlarda panel kalıp kurulum ve söküm işlemlerini yapan çalışanların artık ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak zorunluluğu var. Aksi halde ilgili tebliğ gereğince işverene cezai yükümlülükler getirmektedir.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve düzenlemede belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişiler, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak zorunda olacak.

Belgenizi almak için beklemeyin;

Milimetrik Belgelendirme ve İntek Kalıp ve İskele arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sınava giriş ücretleriniz İntek Kalıp ve İskele tarafından karşılanmaktadır. Herhangi bir ücret ödemeden sınavlara katılabilir, başarılı olduğunuzda belgenizi alabilirsiniz.

12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 içeriği ise şu şekildedir:

Meslek Tanımı

Panel Kalıpçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken, temizlik ve bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Panel Kalıpçı (Seviye 3); panel kalıp montajı öncesi öncelikle kalıp planı/projesini inceler. Projeye göre araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar, aksları belirler ve hazır kalıp kullanılmaması durumunda montaj platformunu hazırlayarak montaja hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

Panel Kalıpçı (Seviye 3); temel, kolon, perde, döşeme ve kiriş kalıbı montajı yapar ve döşeme ve kiriş kalıbı montajı için kalıp iskelesi kurar. Panel kalıp montajı sonrası kalıbın kontrolünü yapar ve beton döküm aşamasına nezaret ederek beton döküm sürecinde kalıbın kontrolünü yapar. Panel kalıp söküm işlemlerine başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini uygular ve temel, kolon, perde, döşeme ve kiriş kalıplarını söker. Söküm işlemi sonrasında kalıp elemanlarının temizliğini ve bakımını yaparak kalıbı bir sonraki işe hazır hale getirir

Yeterliliğe Kaynaklık Teşkil Eden Meslek Standartı:

11UMS0176–3/Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Belgelendirme Programı Kapsamı:

12UY0050–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

12UY0050–3/Panel Kalıp Montaj İşlemleri

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12UY0050-3 Panel Kalıpçı Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezimizde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

SINAV TÜRLERİ:

12UY0050–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

12UY0050–3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri

Teorik Sınav (Yapılandırılmış Sözlü Sınav) ( T1; A1+A2 )

Performansa Dayalı Sınav ( P1; A2 )

Teorik Sınavlar:

A1 birimi Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az beş (5) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmaktadır. Aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A1 birimi Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az on dört (14) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmaktadır. Aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır

Performans Sınavı:

Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

TEORİK SINAV KONULARI

A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma Birimine Yönelik Teorik Sınav Konuları;

NO BİLGİ İFADESİ
1. Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
2. Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
3. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.
4. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
5. İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.

 

A2: Panel Kalıp Montaj İşlemleri Birimine Yönelik Teorik Sınav Konuları;

NO BİLGİ İFADESİ (BG)
1. Projede verilen perde elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
2. Projede verilen temel elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
3. Projede verilen kolon elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
4. Projede verilen kiriş elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
5. Projede verilen döşeme elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
6. Projede verilen merdiven elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.
7. Kalıp planı/projesi üzerindeki aksları açıklar.
8. Kalıp planı/projesine göre malzeme miktarlarını ve/veya çeşitlerini açıklar.
9. Panel kalıp montaj platformunun nasıl hazırlanacağını açıklar.
10. Panel kalıp montaja hazırlık aşamasında kullanılan aparatları açıklar.
11. Kalıp yüzeylerinin yağlanmasının nedenlerini açıklar.
12. Beton döküm sürecinde yapılması gereken kalıp kontrollerini açıklar.
13. Kalıp sökme işlemleri öncesi yapılması gerekenleri açıklar.
14. Kalıp elemanlarının bakımının nasıl yapılacağını açıklar.

 

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV İŞ ADIMLARI

A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri Birimi:

1. Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.*
2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü) kullanır.*
3. Araç,  gereç,  ekipman  ve  malzemeleri  kullanıma hazırlar.
4. Sınav  alanında  önceden  belirlenen  aks  noktalarına göre  projesine  uygun  olarak  temel  kalıbın  yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler.*
5. Projeye uygun olarak temel kalıbın yan panellerini yerleştirir.
6. Temel kalıbını yatay ve eğik payandalarla destekler.
7. Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.
8. Payandaların  ayar   mekanizmasını   kullanarak  yan panelleri yatay/düşey teraziye alır.
9. Yan    panellerin    köşelerini    uygun    elemanlarla (kelepçe,    somun,    tij    ve    benzeri)    gönyesinde birbirlerine bağlayarak sabitler.
10. Sınav  alanında  önceden  belirlenen  aks  noktalarına göre  projesine  uygun  olarak  kolon  kalıbının  yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler.*
11. Kolon  kalıp  panellerini  projedeki  yerine  ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.
12. Kolon kalıbını yatay ve eğik payandalarla destekler.
13. Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.
14. Payandaların  ayar  mekanizmasını  kullanarak  kolon kalıp panellerini şakülüne ve gönyesine alır.
15. Kolon kalıp panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri)  birbirlerine sabitler.
16. Kiriş kalıbı iskelesi için düşey elemanları (alt ve üst ayar  mekanizmaları,  başlık  ve  benzeri)  kullanıma hazırlar.
17. Kiriş   kalıbı   iskelesi   düşey   elemanları   yerlerine ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.
18. Yatay  ve/veya  çapraz  destek  elemanlarını  projeye göre uygun ekipmanla düşey elemanlara monte eder.
19. Ayar  mekanizmasını  kullanarak  düşey  elemanları proje kotuna getirir.
20. Kalıp altı iskelesinin boylarını ayarlar.
21. Kiriş kalıbı iskelesinin üzerine ana taşıyıcı ızgaraları – kiriş mahyaları (H20, H24, GT24) projesine gore monte eder.
22. İskeledeki ayar mekanizmasını kullanarak ana taşıyıcı ızgarayı projesine göre kotuna ve terazisine getirir.*
23. Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları (ahşap kiriş, H20, H24, GT24) projesine göre yerleştirir.
24. Projesine göre kalıp panellerin seçimini yapar.
25. Taban panelini vida ile monte eder.
26. Yan panelleri tali ızgaralara ve taban paneline uygun el aleti ile monte eder.
27. Yan panelleri tali ızgaralara ve taban paneline uygun el aleti ile monte eder.
28. Yan panellerin doğrultu, terazi ve gönye kontrolünü yaparak kalıp gergi ve desteklerini monte eder.
29. Yan    panellerin    köşelerini    uygun    elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri)  birbirlerine sabitler.
30. Döşeme kalıp iskelesi için düşey elemanları (alt ve üst ayar mekanizmaları, başlık ve benzeri) kullanıma hazırlar.
31. Döşeme  kalıp  iskelesi  düşey  elemanları  yerlerine ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.
32. Yatay  ve/veya  çapraz  destek  elemanlarını  projeye göre uygun ekipmanla düşey elemanlara monte eder.
33. Ayar  mekanizmasını  kullanarak  düşey  elemanları proje kotuna getirir.
34. Kalıp altı iskelesinin boylarını ayarlar.
35. Döşeme iskelesinin üzerine ana taşıyıcı ızgaraları -kiriş  mahyaları  (H20,  H24,  GT24)  projesine  gore monte eder.
36. İskeledeki ayar mekanizmasını kullanarak ana taşıyıcı ızgarayı projesine göre kotuna ve terazisine getirir.*
37. Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları (ahşap kiriş, H20, H24, GT24) projesine göre yerleştirir.
38. Projesine  göre  döşeme  kalıp  panellerini  ızgaraların üzerine yerleştirir.
39. Kalıp  içi  ve/veya  yüzeylerinde  istenmeyen  atık  ve artıkları temizler.
40. Sınav  alanında  önceden  belirlenen  aks  noktalarına göre  projesine  uygun  olarak  perde  kalıbının  yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler.*
41. Perde kalıp panellerinin birinci yüzünü ve alın (kısa kenar) panellerini projedeki yerine yerleştirir.
42. Perde kalıp panellerini projesine göre yatay ve eğik payandalarla destekler.
43. Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.
44. Tij  borularını  yerine  yerleştirerek  boruların  içine tijleri yerleştirir.
45. Perde  kalıp  panellerinin  ikinci  yüzünü  projedeki yerine yerleştirir.
46. Payandaların  ayar  mekanizmasını  kullanarak  perde kalıp panellerini şakülüne ve gönyesine alır.
47. Perde kalıp panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri)  birbirlerine sabitler.
48. Çalışma  platformunun  projedeki  yerine  montajını yapar.
49. Temel kalıp elemanlarını söker.
50. Perde kalıp elemanlarını söker.
51. Kolon kalıp elemanlarını söker.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR


AKS: Betonarme kalıp planında yer alan kolon ve duvarların eksenini gösteren doğrultuyu,

AKS KODU: Kalıp planlarında rakam ve harflerle gösterilen ve ip iskelesi üzerinde işaretlenen doğrultu adlarını,

ANA TAŞIYICI (MAHYA): Dikmelerin üzerine yerleştirilen ve sistemin yüklerini taşıyan esas taşıyıcıları,

APLİKASYON: Projenin yerine uygulanması işlemlerini,

BİTİŞİK NİZAM: Aralarında mesafe bırakılmaksızın binaların yan yana konumlandırılmasını,

BULON: Kalıp yüzeylerini birbirine bağlamakta kullanılan çelik saplamalı cıvatalı elemanları,

DİKME: Düşey taşıyıcı kalıp iskele elemanı,

DONATI: Beton içerisine yerleştirilen demirleri,

DÖŞEME: Betonarme plak şeklindeki yatay taşıyıcıyı,

DÜŞEY TAŞIYICI: Betonarme yapılar için kolon ve perde duvarları, yığma yapılar için ise taşıyıcı duvarları,

GÖNYE: Birbirine dik birleşen iki elemanın 90 derece durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aletini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

IZGARA (TALİ) TAŞIYICI: Ana taşıyıcılar üzerine yerleştirilen ve üzerine kalıp kaplama panelleri monte edilen taşıyıcıları,

İP İSKELESİ (TELORE): Planın zemine uygulanması (aplikasyon) işlemleri sırasında ahşap kazık ve latalar (5/10) kullanılarak oluşturulan ve üzerine akslar işaretlenerek karşılıklı aks ipleri çekilen geçici sistemi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Betonarme yapı elemanlarının yapımı için projesine uygun olarak üretilerek içerisine demir donatı döşenen, beton dökülen ve genellikle sökülen malzemeyi,

KALIP İSKELESİ: Betonarme kalıplarında düşey taşıyıcılarının oluşturduğu sistemi,

KALIP YAĞI: Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinin betona yapışmadan kolayca ayrılmasını sağlayan donatı ile ilişkisi olmayan özel yağı,

KALIPTA EĞİLME: Beton dökümü sırasında beton ağırlığı ve döküm işlemlerinden gelen yükler nedeni ile kalıpta meydana gelebilecek düzlemden sapmayı (yatayda ve düşeyde olan sehimi),

KALIPTA GEVŞEME: Kalıp elemanlarının bağlantılarında meydana gelebilecek açılmaları,

KALIPTA ŞİŞME: Genelde kolon ve perde duvar kalıplarında beton dökümü sırasında meydana gelebilecek genişlemeleri,

KANAT: Kolon, kiriş, perde duvar ve döşeme kalıplarının bir yüzeyini oluşturmak için hazırlanan elemanları,

KİRİŞ: Yatay veya yataya yakın taşıyıcı betonarme elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOLON: Düşey taşıyıcı betonarme elemanı,

KUŞAK: Kolon, kiriş ve perde duvar kalıplarında kalıp yüzeylerini karşılıklı olarak desteklemekte kullanılan elemanları,

PAYANDA: Yatay ve eğik destek elemanlarını,

PERDE DUVAR: Betonarme düşey taşıyıcı duvarı,

RIHT: Merdiven basamakları arasındaki yüksekliği,

RIHT ALIN PANELİ: Merdiven kalıbı yapımında rıht alnını oluşturmak için monte edilen paneli,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan aracı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERAZİ: Elemanların yatay düzleminde doğruluğunu kontrol etmekte kullanılan aracı,

YATAY TAŞIYICI: Döşeme kirişi, yapı elemanını

ifade eder.

Bu gönderiyi paylaş