Çiğ Süt Toplama ve Depolama Alanlarında Belge Zorunluluğu Getirildi

Çiğ Süt Toplama ve Depolama Alanlarında Belge Zorunluluğu Getirildi

27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinin (TEBLİĞ NO: 2021/22) 5 inci maddesi 16 ncı fıkrası m bendi kapsamında 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlardan sınava katılarak 20UY0405-3 Çiğ Süt Toplama Elemanı ve 20UY0406-4 Çiğ Süt Depolama Elemanı ulusal yeterliliklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır.

Bu gönderiyi paylaş