Genel Sınav Kuralları

BAŞVURUDA ADAYDAN İSTENEN EVRAK VE ÖN ŞARTLAR

  • TC Kimlik Numarası Yazılı Kimlik veya Ehliyet Fotokopisi
  • Banka Dekontu, Ödeme Makbuzu
  • Öğrenim Belgesi (Gerekli İse)
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Sağlık Raporu
  • Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için sınavına girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak gerekir.
  • Sınavlarda sınav sorumlularının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeli olanların başvuru formunda belirtmesi gerekir.
  • Duyma ve görme engelli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği söz konusu mesleğin icrasına engel durumu bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL KURALLAR ve AÇIKLAMALAR

1. Yazılı sınav süresi size belirtilecek süre kadardır,ek süre verilmeyecektir.
2. Her sorunun, dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan, sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
3. Başarılı sayılmanız için, teorik/mülakat sınavlarda 100 üzerinden en az 60 PUAN, Performans/Uygulama sınavlarında en az 80 PUAN almanız gerekmektedir.
4. Sınav sorularına uygun nitelikteki sorularınıza kopya niteliği taşımayacak ölçüde cevap verilecektir.
5.  Sınav sorularıyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen izin alarak yüksek sesle sorunuz.
6.  Sınav esnasında adaylardan herhangi bir soru gelmesi durumunda gerekli açıklama tüm adaylara yapılır. Adayın yanına giderek özel bir açıklama yapılmaz.
7.  Soru Kitapçığında okuduğunuz sorunun doğru kabul ettiğiniz seçeneğini, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak kutucuğun dışına taşırmadan kodlamanız gerekmektedir.
8.  Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamalar kurşun kalemle yapılmalıdır. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı cevap kâğıdını zedelemeden silmeniz ve yeni cevabınızı kodlamanız gerekmektedir.
9.  Aynı soruda, birden fazla kodlama ve boş bırakılan sorular yanlış olarak kabul edilecektir.
10. Soru kitapçığı üzerinde yapacağınız işaretlemeler ve cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
11.  Sadece size dağıtılan kağıtlara formlara cevaplarınızı yazabilirsiniz, başka kağıt kullanmanız yasaktır. Bu gibi bir durumda sorulara verilen cevaplar doğru bile olsa değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.  Soru kağıdınızı kontrol ederek, eksik sayfa veya soru, okunmayan soru olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfalarında baskı hatası var ise değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
13.  Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorunludur. Gerektiğinde sınav görevlileri adayların oturduğu yeri değiştirebilir.
14.  Soruları bireysel olarak cevaplayınız. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Aksi takdirde aday hakkında Kopya Tutanak Formu düzenlenecektir.
15.  Masaların üzerinde hiçbir döküman, kitap, dosya,vs yardımcı materyal bırakmayınız.
16.  Sınav esnasında cep telefonu, ses kayıt cihazı, görüntü kayıt cihazı veya iletişim aygıtı ve ekipmanlarının kullanımı yasaktır.
17.  Sınav süresince birşeyler yemek ve sigara içmek yasaktır. Sadece su içilebilir.
18.  Sınav süresince salon dışına çıkmak, salon içinde dolaşmak, lavaboya gitmek yasaktır.
19.  Sınav başlama saatinden ilk 15 dk. içerisinde sınav kağıdınızı vererek sınavdan çıkamazsınız.
20.  Sınava geç kalma durumunda ilk 15 dakikalık geç kalmalarda aday sınava girebilir.
21.  Sınav süresince adayların birbirleriyle ve görevlilerle herhangi bir sebeple konuşmaları, adayların birbirlerinden herhangi bir araç gereç alışverişi yapmaları yasaktır.
22.  Adaylar sınav başlamadan önce verilen her türlü materyali sınav bitiminde sınav görevlilerine teslim etmeden ayrılamazlar. Aksi durumda adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
23.  Sorularımızın bazıları çoktan seçmeli, bazıları DOĞRU/YANLIŞ, bazıları ise bosluk doldurma olabilir. Sorunun 4 seçeneği varsa ve bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi doğru cevaptır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. DOĞRU/YANLIŞ sorularına sadece doğru veya yanlış şıklarından sadece bir tanesi işaretlenecektir. Boşluk doldurma sorularında boşluğa uygun kelime yazılacaktır.
24.  Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeniz yasaktır.
25.  Sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmeniz gerekmektedir.
26.  Sınav süresince zorunlu sağlık nedenleri hariç mola verilmeyecektir.
27.  Sınavda tanınan cevaplama süresi, sınav görevlisinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” dediği andan itibaren hesaplanır.

PERFORMANS/UYGULAMA SINAV KURALLARI

28.  Puanlama için soru kitapçığındaki sorularla birlikte; değerlendiricinin grup-ekip çalışması ile ilgili açıklamalarını dinlemeniz ve yerine getirmeniz gerekmektedir
29.   Değerlendirici, gerekli gördüğü durumlarda yapmanız gereken uygulamalarda, uygulama sıralamasında ve sınav gruplarında-ekiplerinde değişiklik yapabilecektir.
30.  Sınav için kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımları soyunma odasından, araç gereçleri malzeme deposundan alabilirsiniz. Malzeme deposunda olmayan araç gereçler sınav ortamında bulunmaktadır. Mutlaka sorunuz veya kontrol ediniz.
31.  Sınav sonunda; soyunma odası, sınav ortamı veya depodan alınan araç gereç ve malzemeleri sağlam temiz ve bulduğunuz şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.
32.  Sınav başladıktan sonra adayların sınav görevlileri ve birbirleri ile gereksiz konuşmaları ve sigara içmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAV İPTAL NEDENLERİ

1

Geçerli Kimlik Belgesi İbraz Edememeniz,

2

Yerinize Bir Başkasının Sınava Girmeye Kalkışması veya Sonradan Girdiğinin Tespiti,

3

Herhangi Bir Adaydan Ya Da Belgeden Kopya Çekmeniz Veya Kopya Vermeniz,

4

Sınav Araç Gereçlerine veya Evraklarına Zarar Vermeniz,

5

Sınav Kurallarını İhlal Etmeniz, Cep Telefonu, Ateşli silah, kesici ve delici aletler Vb. Bulundurmanız veya İzinsiz Sınav Alanını Terk Etmeniz

6

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurallarına Uygun Olmayan Şekilde Davranmanız Halinde
Veya Sınav Sonrası Kamera Görüntülerinde Tespit Edilecek Uygunsuzluklar Durumunda Sınavınız İptal Edilecektir.

 

06 İSG UYARISI

Sınava alkollü geldiğinizin anlaşılması, sınav ortamında yangın veya patlama riski yaratmanız, elektrikli cihazları yanlış kullanmanız, elektrik çarpma riski yaratmanız, tehlikeli hızda ve dağınık çalışmanız, kendinizi veya yanınızdakini tehlikeye atacak davranışta bulunmanız ve genel İSG kurallarına uymamanız durumunda, sınavınız iptal edilecektir. Bu Nedenle Dikkatli Olunuz.