Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5

12UY0075-5/02

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5) iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun çalışan, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan, projeyi inceleyen ve sınırlı olarak tasarım da yapan, pano montajı hazırlık işlemlerini yürüten, pano karkası ve pano malzemeleri montajı işlemlerini yürüten, bara işlemlerini yürüten, kablo kanalı, ray, klemens ve kablo montajı işlemlerini yürüten, pano kontrol işlemlerini yürüten, pano çalışmasını (soğuk ve sıcak test) kontrol eden, panonun sevke hazırlık işlemlerini yürüten, meslekî gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5); malzeme montajının, güç ve kumanda devrelerinin, panonun test ve sevk öncesi son kontrollerini yapar, karşılaştığı ve astları tarafından kendisine iletilen sorunlara çözüm üretir, çözemediği sorunları amirine rapor ederek sonuçlanmasını sağlar.