Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4), plastik ürün üretmek için hammadde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Plastik ürünlerin ĠSG talimatları, çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak üretilmesini sağlar ve bununla ilgili gerekli kontrolleri yapar. Ürünle ve üretim süreçleriyle ilgili kontrolleri yapar, üretim hatalarıyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Kalite standartlarına uygun üretim yapılabilmesi için üretim hattının önleyici bakım, onarım ve kontrol işlerini gerçekleştirir. Personel sevk ve idaresi ile iĢ organizasyonu yapmak ve gerekli mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4)’nın görevlerindendir.