Makine Montajcısı Seviye 4

Makine Montajcısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi oluşturan ünite ve parçaları iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan kişidir.

Makine Montajcısı (Seviye 4), montaj süreci içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, zamanında ve öngörülen kalite seviyesinde yapılmasından, birlikte çalıştığı kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun çalışmasından ve koordinasyonundan ve kullandığı araç gereçlerin bakımından ve verimli kullanılmasından sorumludur.