İskele Kurulum Elemanı

12UY056-3

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezimizde ve çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde geçekleştirilmektedir.

Adaylarımız yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep edilmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Sınavda adaylara A1 birimi için en az 15 soru, A2 birimi için en az 40 soru sorulur. Her soru için, 1,5-2 dk süre tanınır. Teorik sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Uygulama sınavı ise Ulusal Yeterlilikte yer alan başarım ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Uygulama sınavlarında en az %80 başarı şartı aranmaktadır.