Makine Bakımcı Seviye 3

10UY0002-3

Mekanik Bakımcı (Seviye 3) iş yerindeki makine, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gidermek ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve arızaların onarımlarını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan ekipler içinde yer alarak,verilen talimatlara göre çalışan kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makine,alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma işlemleri ile belirlenmiş türde ölçme ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında temel nitelikteki mekanik,hidrolik ve pnömatik ayarları yapma gibi işlemler, uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Mekanik Bakımcı, yakın nezaret altında gerçekleştirdiği bakım ve onarım işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan makine,alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması mekanik bakımcının sorumlulukları arasında yer alır.