Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak işyerlerindeki her türlü endüstriyel yükü (vinç kullanılarak yapılan taşımalar hariç) kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren kişidir. Bu işlemler sırasında yükün zarar görmemesi, çevresine zarar vermemesi, doğru konuma, doğru ve kolay ulaşılabilecek şekilde, güvenle ve belirlenen süre içinde taşınması ve yerleştirilmesi esastır.

Taşıma işlemleri sırasında bağlama, yükleme, kaldırma öncesi deneme, kaldırma, indirme, boşaltma, istifleme ve itme-çekme türünden işlemlerin yanı sıra makine ve tezgâhların nakli, bunlara ağır iş parçaları ile kalıpların bağlanması, dengelemesi zor, yüksek hacimli veya tehlikeli maddelerin taşınması işlemleri endüstriyel taşımacının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Endüstriyel taşımacı genel nezaret altında gerçekleştirdiği taşıma işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Taşınması tamamlanan yüklerin doğru konumlarına yerleştirilmiş olması, kolay ulaşılabilir olması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması endüstriyel taşımacının sorumlulukları arasında yer alır.