“ Ölçmezsen bilemezsin ”
menu×

Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu hakkında bilgi alabilir miyim?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin ilk Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat-ve-gerekli-dokumanlar/1888-mevzuat-rehber-ve-kilavuzlar#zorunluluk_mevzuat

Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak?

Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

İlgili mesleğin Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan tebliğinin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kimler işsizlik fonu desteğinden yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Toplu başvurularda indirim yapıyor musunuz?

Hayır. Toplu başvurularda indirim söz konusu değildir.

Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. 18 ay mesleğinde çalıştığının belgelenmesi halinde süre 5 yıl daha uzatılır.

Belge alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir.

Belge sahibi olmak için zorunlu birimlerin tamamından teorik ve pratik sınavlara girmek ve başarılı olmak şarttır. Aday başarısız olduğu bölümden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir.

Sınava gelirken yanımızda araç gereç getirecek miyiz? Ne getirmemiz gerekiyor ?

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Sınav için gerekli olan kalem, silgi de dahil bütün Kişisel koruyucu Donanım malzemeleri ve uygulama sınavlarda kullanılan sarf malzemeler adaya tarafımızca sağlanmaktadır.

Online Başvuru
×
 
Sınav Takvimi
Aday İşlemleri
Belge Sorgulama
Sıkça Sorulanlar
×

DUYURU


12UY0056-3/01 İSKELE KURULUM ELEMANI Seviye 3 

Mesleki Yeterlilik Sınavı 

Başvuru için lütfen irtibata geçiniz.

İrtibat No: 0 (262) 319 39 71