“ Ölçmezsen bilemezsin ”
menu×

İskele Kurulum Elemanı 12UY056-3:2013 Rev.01İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezimizde ve çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde geçekleştirilmektedir.

Adaylarımız yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep edilmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. 

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Sınavda adaylara A1 birimi için en az 15 soru, A2 birimi için en az 40 soru sorulur. Her soru için, 1,5-2 dk süre tanınır. Teorik sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Uygulama sınavı ise Ulusal Yeterlilikte yer alan başarım ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Uygulama sınavlarında en az %80 başarı şartı aranmaktadır.

İndirilebilir Dosyalar
Aday Başvuru Formu
İskele Kurulum Elemanı Sınava katılım Şartları
12UY0056-3_İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Rev(01)-Ulusal Yeterlilik
Online Başvuru
×
 
Sınav Takvimi
Aday İşlemleri
Belge Sorgulama
Sıkça Sorulanlar
×

DUYURU

Şirketimiz  kapsam genişletme amacıyla denetim aşamasındadır.

Aşağıdaki mesleklerde henüz yetki alınmadığından web sitesi içindeki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.


1. 10UY0002-3 Makine Bakımcısı  Seviye 3 Rev.03

2. 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 Rev.00

3. 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı    Seviye 3 Rev.04