“ Ölçmezsen bilemezsin ”
menu×

Panel Kalıpçı 12UY0050-3:2012 Rev.00

Bu yeterlilik, Panel Kalıpçının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesi, ölçme değerlendirme ve belgelendirilmesinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. 

Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. 
 
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

İndirilebilir Dosyalar
12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 Rev(00)-Ulusal Yeterlilik
Aday Başvuru Formu
Online Başvuru
×
 
Sınav Takvimi
Aday İşlemleri
Belge Sorgulama
Sıkça Sorulanlar
×